Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Armaturer

Krav på armaturer gäller också för spotlight och andra typer av ljuskällor för utomhusbruk.

Hela armaturen ska vara CE märkt.

I vår anläggning ska det användas 2700 - 4000 K och man kan med fördel använda sig av CLO.

Utifrån behov så används ZD4i eller bara D4i i armaturer. Armaturer bör vara ZD4i certifierade.

Standardmateriel bör i huvudsak användas, görs avsteg ska det framgå i FSA-tabellen

Att belysningen följer Norrköpings kommuns riktlinjer ska tydligt redovisas i FSA-tabellen.

Belysningsnivå bestäms utifrån Trafiksäkerhetsverkets Vägbelysningshandbok och i samråd med belysningsansvarig i projektgruppen.

Ljuskällan

Ljuskällan ska vara LED för utomhusmiljö. LED-belysningen ska inte bestå av Mid-powerdioder.

Ljuskällans spridning i ljusfärger ska inte vara större än MacAdam 5 för utomhusbelysning. I parker, torg eller andra platser där färgåtergivningen är viktig ska den inte underskrida Ra 80

Ljusföroreningar

Principen är att endast belysa önskade ytor och inte övriga ytor. Det är också viktigt att det är en jämn ljusbild. Armaturerna ska vara utformade så att inget spilljus lyser på oönskade ytor. Allt spilljus som lyser på fasader reflekteras upp mot himmelen och bidrar till belysningsföroreningar. Angränsade fastighetsfasad bör inte belysas över 1 m från mark.

I områden där extra omsorg ska tas för skydd av insekter så bör ljuspunkten avskärmas upp till 60 grader för att inte insekter ska störas. Vilka områden som ska utformas med särskild skydd avgörs av beställaren.

Armaturval

Armaturvalet sker i samråd med belysningsansvarig i projektgruppen. För att minska underhållskostnader bör armaturer väljas av samma typ som redan finns i Norrköping. Armaturerna ska inte lysa över horisontlinjen. Armaturerna ska monteras utan att vinklas från horisontlinjen. Undantag för att belysa över horisontlinjen får endast göras på speciella platser och där ljuset används för att lysa upp delar av armaturen.

Sidan publicerad 9 januari 2023 kl. 09:38

Senast uppdaterad 9 januari 2023 kl. 09:38

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456