Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Gata & Trafik

Framkomlighet för människor och fordon. Här finns riktlinjer, krav och standarder som tillämpas.

Utformning och dimensionering av gator bör följa krav och råd för vägar och gators utformning (VGU) samt Trafikverkets tekniska krav och råd för dimensionering och utformning av vägöverbyggnader och avvattningssystem (TRVK/TRVR Väg) om inget annat anges här.

Samtliga avsteg från teknisk handbok, VGU och TRVR/TRVK Väg ska redovisas för samhällsbyggnadskontoret, godkännas och dokumenteras. Inför beslut av eventuellt godkännande ska nyttan motiveras och konsekvenser beskrivas.

För att uppnå ett hållbart trafiksystem ska en särskild prioriteringsordning mellan transportslagen tillämpas. Vid utformning av gator i Norrköpings kommun ska följande prioriteringsordning följas när konfliktpunkter uppstår:

  1. Gång och cykel
  2. Kollektivtrafik
  3. Biltrafik

Undantag från denna prioritering ska dock göras enligt följande:

  • Längs stomlinjestråken för kollektivtrafik angivna i Översiktsplan för Staden ska spårvagnar och bussar prioriteras högst.
  • Innanför Promenaderna - Kungsgatan ska gående prioriteras högst (undantaget stomlinjestråken för kollektivtrafik).
  • På ringleden (Söderleden – Riksvägen – Ståthögavägen – Johannisborgsförbindelsen) ska biltrafiken prioriteras högst (undantaget stomlinjestråken för kollektivtrafik).

Se även Riktlinjer för trafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Översiktsplan för Staden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. VGU och TRVK/TRVR Väg kan hämtas digitalt via denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bild på en väg

 

Projektering i anslutning till spårväg eller sidospår

Vid förändringar av gata inom eller i anslutning till spårområde ska riskanalys eller riskbedömning enligt NK-SF 900 Pdf, 736.6 kB. och NK-SF 120 Pdf, 451.1 kB. utföras i projekteringsskedet. Trafiksäkerhetsansvarig (marie1.engstrom@norrkoping.se) ska kontaktas vid projektplanering för att avgöra omfattning av riskarbetet och sammansättning av grupp för genomförande.

Sidan publicerad 9 januari 2023 kl. 09:38

Senast uppdaterad 9 januari 2023 kl. 09:38

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456