Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Garanti och färdigställandeskötsel

Under projekteringen ska kapitel om färdigställandeskötsel och garantiskötsel upprättas i Teknisk beskrivning utifrån denna mall som ska objektanpassas efter projektet: Garantiskötselmall. Word, 144.3 kB.

Följande dokument bifogas entreprenadupphandlingen. Hänvisning till dokumentet finns under D-DH i teknisk beskrivning: Garantiskötselplan Excel, 39.3 kB..

Färdigställandeskötseln ska utföras av entreprenör fram tills etableringsbesiktning och/eller kompletterande slutbesiktning är genomförd. Färdigställandeskötsel ska som lägsta nivå utföras enligt garantiskötselmallen/garantiskötselplanen

Sidan publicerad 9 januari 2023 kl. 09:38

Senast uppdaterad 13 januari 2023 kl. 08:25

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456