Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Hållplatser

Placering och utformning av hållplatser bör ske med vägledning av VGU avsnitt 11 om inget annat framgår i denna tekniska handbok.

Vid om- och nybyggnad av hållplats ska en tillgänglig och säker väg finnas till hållplatsen, väderskydd/påstigningsyta samt mellan plattformarna. Ytskikt och placering av möbler på hållplatsytan ska skapa tydliga, i första hand naturliga, ledstråk och ytor fria från hinder.

Hållplatser för buss

Hållplats för buss bör utföras enligt typritning TH-T-002 Pdf, 365.1 kB., typ A eller B beroende på läge.

Hållplatser för spårväg

Hållplats för spårväg bör utföras enligt typritning TH-T-002 Pdf, 365.1 kB., typ B.

Hållplats i gata utförs enligt sektion D, hållplats på egen banvall utförs enligt sektion C.

Sidan publicerad 20 juni 2023 kl. 09:26

Senast uppdaterad 20 juni 2023 kl. 09:26

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456