Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Krav vid luftledningar

Luftledningar har ett säkerhetsavstånd beroende på spänningsnivå, avståndet är både vertikalt och horisontellt. Kontakt ska tas med respektive ledningsägare för att få de korrekta avstånden. För stolpar inom 10 m mellan 1-84 kV respektive inom 20 m större än 84 kV ska armaturerna byggas i klass II, stolpen ska vara i komposit och det ska vara ansluta till en isolationstrafo.

Detta gäller även gamla anläggningar. Det kan finnas andra lösningar som potentialutjämning av stolpar, men de ska godkännas av beställaren.

Sidan publicerad 20 juni 2023 kl. 09:26

Senast uppdaterad 20 juni 2023 kl. 09:26

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456