Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Fundament

Standardfundament ska användas.

Förläggning

Överkant av fundamentet ska vara mellan 0,05 – 0,1 m ovan marknivå, likformighet eftersträvas i projektet.

Förankring av stolpe sker normalt med fundament eller fotplatta på fundament Nedgrävningsdjup framgår av tillverkarens rekommendationer. Vid dåliga jordarter bör de befintliga massorna bytas ut mot stenmjöl eller krossmaterial.

För specialvarianter och linspänn krävs andra fundament och dessa väljs ut i samråd med beställaren.

Vid placering av stolpar bör man undvika krossdiken, det försämrar dikets funktion. Vid placering av fundament i krossdiken ska långa fundament användas. Det ska också användas materialavskiljare för att bibehålla krossdikets funktion.


Sidan publicerad 20 juni 2023 kl. 09:26

Senast uppdaterad 20 juni 2023 kl. 09:26

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456