Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Spår

Information om kontaktledningar, övergångar, händelser nära spår, behörigheter med mera.

Norrköpings spåranläggningar omfattar bland annat spårväg, sidospår, el-kontaktledning, likriktarstationer, trafiksignaler.

I Norrköping finns det flera olika typer av sätt att bygga spårväg, dom vanligaste förekomna är: Spår i gjutasfalt med asfalt ovanpå, spår i makadam med asfalt ovanpå, samt spår i makadam med gräs ovanpå. Vi använder oss av både spårstag och slipers. Det finns även olika typer av byggnadssätt som har prövats genom åren.

Vid projektering av spåranläggningen ska gällande Transportstyrelsens lagar och föreskrifter följas, samt Norrköpings kommuns:

Samtliga avsteg från teknisk handbok, Transportstyrelsens lagar, NK-FS 900, NK-ESF 50 och Banstandard Norrköping krav och råd ska redovisas för Norrköpings kommun, godkännas och dokumenteras. Inför beslut av eventuellt godkännande ska nyttan motiveras och konsekvenser beskrivas.

För arbete på och i närhet av spårområde(spårväg och industrispår), kontaktledning, likriktarstationer, eller trafiksignaler måste man följa säkerhetsregler. De säkerhetsregler som gäller finns beskrivna i riktlinje för Arbete på väg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bild på treans spårvagn

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456