Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Garanti och färdigställandeskötsel

Under projekteringen ska kapitel om färdigställandeskötsel och garantiskötsel upprättas i Teknisk beskrivning utifrån denna mall som ska objektanpassas efter projektet: Garantiskötselmall. Word, 146.1 kB.

Följande dokument bifogas entreprenadupphandlingen. Hänvisning till dokumentet finns under D-DH i teknisk beskrivning: Garantiskötselplan Excel, 38.6 kB..

Färdigställandeskötseln ska utföras av entreprenör fram tills etableringsbesiktning och/eller kompletterande slutbesiktning är genomförd. Färdigställandeskötsel ska som lägsta nivå utföras enligt garantiskötselmallen/garantiskötselplanen

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456