Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Trafikmodell

Norrköping utvecklar och förvaltar modeller för simulering av trafik. Modellerna kan bland annat användas för att visa trafikflöden och färdmedelsfördelning vid förändringar av infrastruktur och exploatering. För att nyttja Norrköpings trafikmodeller krävs licens för programvaran PTV VISUM.

Nulägesmodell

Norrköpings kommun har en trafikprognosmodell som representerar år 2022. Modellen innehåller trafikslagen bil, kollektivtrafik, cykel och gång. Som basdata till modellen har verkliga resor observerade från en resvaneundersökning används samt data om markanvändning, befolkningsstruktur och arbetstillfällen. Trafiknätet för fordonstrafik, kollektivtrafik, gång och cykel är baserat på verklig infrastruktur. Dessutom har mobilnätsdata och trafikmätningar använts för att validera resandet i trafikmodellen.

Basmodell 2022-Visum_ver 1.0 Zip, 28.1 MB.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456