Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Hållplatser

Placering och utformning av hållplatser bör ske med vägledning av VGU avsnitt 11 om inget annat framgår i denna tekniska handbok.

Vid om- och nybyggnad av hållplats ska en tillgänglig och säker väg finnas till hållplatsen, väderskydd/påstigningsyta samt mellan plattformarna. Ytskikt och placering av möbler på hållplatsytan ska skapa tydliga, i första hand naturliga, ledstråk och ytor fria från hinder.

Hållplatser för buss

Hållplats för buss bör utföras enligt typritning TH-T-002 Pdf, 441 kB., typ A eller B beroende på läge. Avsteg från typritning kan vara motiverat på platser där resandeunderlaget är lägre än 20 resande per dag eller som saknar målpunkter dit resande med funktionsnedsättning förväntas resa exempelvis skola, vårdinrättning, butik, bibliotek eller dylikt. Utformning bör då ske med vägledning av VGU, avsnitt 11, se plattform typ 3 eller 4.

Hållplatser för spårväg

Hållplats för spårväg bör utföras enligt typritning TH-T-002 Pdf, 441 kB., typ B.

Hållplats i gata utförs enligt sektion D, hållplats på egen banvall utförs enligt sektion C.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456