Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Gestaltningsnivåer

I dokumentet Gestaltningsnivåer för allmän platsmark Pdf, 209.7 kB. finns en beskrivning av olika gestaltningsnivåer. Dokumentet har tagits fram som ett verktyg för dialog om vilken gestaltningsmässig ambition som finns för olika platser. Gestaltningsnivå beskriver i detta sammanhang en plats estetiska värden. Hög, mellan eller låg nivå anges som inriktning för platsens utformning i projektets förstudie och uppdragsspecifikation.

Projektör och beställare ska alltid ha en dialog om gestaltningsnivån då projekteringen inleds. Se exempelbilder för de olika nivåerna i dokumentet Exempelbilder gestaltningsnivåer Pdf, 5.2 MB..

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456