Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Märkning

Signalkabel

Inkommande och utgående kablar ska märkas med märkskyltar.

  • I signalkabelskåp ska märkningen innehålla kabeltyp, antalet ledare och area samt vart kabeln matar ex stolp-id eller signalkabelskåpsbeteckning.
  • I stolpe ska märkningen på kabel innehålla det stolp-id eller signalkabelskåp som kabeln matar.

(Stolp-id och signalkabelskåpsnummer begärs av driften (spar@norrkoping.se)

Alla kablar ska märkas i båda ändar.

Märkskyltar ska utföras med skylthållare avsedd för märktejp min 9 mm som monteras på kabel med buntband. Infästning runt kabel.

Ex märkskylt:

Märktejp i skylthållare ska ha vit bakgrund och svart text.

Märkskylt, märktejp och buntband ska vara avsedda för utomhusbruk och ha UV-skydd.

Detektorkablar ska vara märkt i respektive kabelläge. Kabeln ska vara märkt med ”D” och ett löpnummer. T.ex. D01. Den ska vara på gulskylt med svart text för utomhusbruk.

Stolpar

Alla stolpar i signalanläggningen ska ha ett unikt nummer

Kabelskåp

Kabelskåp ska märkas enligt nedan:

Vit bakgrund med svart centrerad text, typsnitt Arial, texthöjd övre raden 10 mm övriga rader 8 mm. Skylten ska vara av UV-beständigt material, skylten kan fästas med lim eller skruv. Skylten placeras centrerat i ovankant på framsidan av dörren.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456