Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Trafiksignaler

En trafiksignalanläggning avser en eller flera separat reglerade gatukorsningar som styrs från en och samma styrapparat. Trafiksignalsanläggningar kan användas för att:

  • Bidra till att prioritera olika trafikantkategorier
  • Reglera trafikströmmar
  • Öka framkomligheten
  • Genom att bland annat fördela tiden rättvist öka trafiksäkerheten för motorfordon i korsningar.

Trafiksignalsanläggningar som avses är anläggningar som berör väg, spårväg samt gång- och cykelvägar ej järnvägar.

Höga krav ställs på trafiktekniska funktioner och driftsäkerhet, liksom på låga driftkostnader och ekonomisk livslängd.

Till en trafiksignalanläggning räknas alla delar som ingår, från mätarskåp eller kraftintag, till signallyktor, tryckknappar, taktil karta på tryckknapp och detektorer.

Utformning och dimensionering av trafiksignaler bör följa krav och råd för vägar och gators utformning (VGU) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456