Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Serviser

Anmälan

Servissäkring ska optimeras och inte överdimensioneras. Servissäkringen bör dimensioneras för i dagsläget aktuella belastningar och inte för framtida förväntade belastningsökningar.

Vid nya och ändrade elabonnemang gäller följande:

  • Märkning av elabonnemanget ska vara gatuadress samt vad det tillhör. Om flera elabonnemang finns på samma gata ska ordningsnummer användas. Märkning ska även innefatta exakta X och Y mått för elabonnemangets placering samt vårt kundnummer hos E.ON: 1711644.
  • Det är viktigt att föranmälan blir rätt ifylld. När nytt eller förändrat abonnemang ska betalas av annan part än driftavdelning spår/el ska detta anges i föranmälan. I föranmälan ska det tydligt stå vem som är kommunens beställare t.ex. projektledaren.
  • Kostnader som uppkommer i investeringsprojekt vid ändring av befintligt elabonnemang eller installation av nytt elabonnemang ska belasta investeringsprojektet. Det ska i ett tidigt skede definiera om det är projektet eller den upphandlade entreprenören som ska bära kostnaden.

Skåp

För att minska kostnaden för kabelskåpen ska vi använda oss av kabelskåp för fler mätare där det är lämpligt. Det ska inte finnas separat kabelskåp, men det kan finnas separata mätare. Nedan är Eons förslag på hur det ska utföras.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456