Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Dokumentation

Inmätning

All inmätning av kablar, kabelskarvar och rör ska göras i öppna schakt.

Relationshandling

Befintlig anläggningsdokumentation revideras såsom nätkartor, installationsritningar, centralredovisningar, översiktsscheman, huvudledningsscheman, kretsscheman och gruppförteckningar för el- och teleinstallationer.

Belysningscentraler ska förses med inplastat huvud­ledningsschema och gruppförteckning som redovisar vilka ljuspunkter som hör till respektive grupp. Där belysningscentralen har styrenhet ska inplastat kretsschema även upprättas och komplettera övriga scheman.

Text på gruppförteckningen får inte vara handskriven.

Entreprenören tillhandahålla följande relationshandlingar insatta i pärm med följande flikindelning. Relationshandlingen bör ha innehåll enligt denna mall. Excel, 10.4 kB.

Relationshandlingar ska levereras senast 1 vecka före slutbesiktningen.

Handlingarna ska levereras i pärmar (1 ex) i format PDF/A samt USB-minne (1 ex) digitalt i PDF/A och Dwg/Dgn-filer.


Relationshandlingarna ska levereras till beställarens projektledare.

Dialuxfiler för armaturer märks i slutdokumentationen fabrikat, effekt, lins och e-nummer eller artikelnummer.

T.ex. Vialume114WE3302545_21838.ldt

FSA-tabell Excel, 15.1 kB.

Driftinstruktion

Upprättande och överlämnande av driftinstruktioner för system, metoder och anläggningar ska göras innan driftsättning skett.

Driftinstruktioner ska levereras senast 1 vecka före slutbesiktningen.

Handlingarna ska levereras i pärmar (1 ex) samt USB-minne (1 ex) digitalt tillsammans med underhållsinstruktioner och i format PDF/A.


Driftinstruktionerna ska levereras till beställarens projektledare.

Underhållsinstruktion

Upprättande och överlämnande av underhållsinstruktioner för system, metoder och anläggningar ska göras innan driftsättning skett.

Underhållsinstruktioner ska levereras senast 1 vecka före slutbesiktningen.

Handlingarna ska levereras i pärmar (1 ex) samt USB-minne (1 ex) digitalt tillsammans med driftinstruktioner och i format PDF/A.


Underhållsinstruktionerna ska levereras till beställarens projektledare.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456