Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Övriga områden

Parker och grönområden

Belysning i parker och grönytor ska skapa trygghet, trivsel och säkerhet. Varje park har olika förutsättningar och belysningen ska placeras därefter. En del parker är genomfartsstråk, där ska belysningen vara på såväl mark som på människor. Belysningen i parker kan vid behov väljas i samråd med landskapsarkitekten och gestaltningsnivån.

För trivseln är det viktigt att inte använda för höga stolpar och att belysningen är i flera olika lager. Lagrena gör det lättare för dig att se avstånd. Varje park har också sin gestaltningsnivå som belysningen är en del av. Belysning med bra färgåtergivning (Ra≥80) är att föredra. GC-vägar som ska belysas är de där skottning kommer att ske. I parken är oftast ett indirekt ljus fördelaktigare, den minskar risken för bländning. Linsvalet i armaturen bör vara en som ger ett jämt ljus så man slipper stora skillnader i ljusnivån. Armaturer i parker och grönområden ska vara utrustade med ZD4i.

Belysningsnivån i parker bör minst P3 före nattsänkning, där det finns mycket växlighet är P2 fördelaktigt. I parker som befinner sig utanför stadsmiljön kan det fungera med P4 innan nattsänkning. P5 nivån ska aldrig underskridas efter nattsänkning.

Parkstolpar bör vara 4 eller 5 m högar men kan i undantagsfall vara 6 m. Kortare stolpar är att föredra eftersom det blir en jämnare ljusspridning. I parkmiljöer kan med fördel kompositstolpar användas. Det kan ge ett bidrag i gestaltningen, de är inte elektriskt ledande och korroderar inte.

När parker planeras är det viktigt att inte belysningen skyms av vegetation. Det är viktigt att underhållsplanen beskriver hur vegetationen ska beskäras för att rätt belysningsnivå ska uppnås.

Torg och öppna platser

Det finns alltifrån stora till små platser. Belysningen här ska vara anpassad till vilka aktiviteter som ska vara där. Den ska vara utformad för att öka trivseln och göra det attraktivt och tryggt att vistas där. Belysningen bör hålla sig till ytterkanterna så man inte förstör den öppna känslan. Vissa platser behöver man inte belysas.

Generellt ska det vara god och bra belysning, men där platsen används till andra ändamål ska det vara enkelt att anpassa belysningen till detta. Belysningen bör också samordnas med annan belysning såsom fasadbelysning. Vid belysning av konstverk och skulpturer är det viktigt att belysa det som ska belysas och inte allt annat, här kan man med fördel använda en gobo där man gör en ljusbild för föremålet.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456