Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Stolpar

För att minska kostnader ska alltid standardfundament användas.

Stolpar som är galvaniserade ska vara det enligt SS-EN ISO1461. Zinkskiktet ska vara jämnt och ska ha en god vidfästning i stålytan. Hårdzinkanhopningar, flagor, skrovlighet och stora zinkanhopningar där avflagningar kan befaras får inte förekomma. Att mörkgråa fläckar förekommer är inget problem om dessa inte är rost. Småskador på ytskiktet som har uppkommit vid hantering ska repareras genom målning med zinkrikfärg. Galvaniserade stolpars nedre del bör rotlackas.

Om lackade stolpar används ska dessa vara våt- eller pulverlackade.

Vid val av annan ytbeläggning än galvanisering ska korrosionsklassen på stolparna minst vara C4

Alla stolpar ska ha slipade svetsskarvar.

Stolphöjden är höjden ovan mark. När vi använder oss av två armar på olika höjder bör den inte vara längre än 1 m.

Vid hantering av stolpar, ex vid lastning och lossning, ska dessa hanteras så att stolpen inte deformeras eller får skadat ytskikt. Lagring av stolpar ska ske på en plan yta och stolparna ska placeras utan direktkontakt med marken.

Stolpkonstruktionerna och fundamenteringen ska vara beräknad för vindstyrkor 1.09 kN/m2 vilket motsvarar ca 28 m/sek

Färgval

Stolpar bör ha någon av följande kulörer:

  • RAL 7016 Antracit grå
  • RAL 9005 Svart
  • RAL 9006 vitaluminium (likvärdigt med galvad)
  • RAL 9010 Vit

Om andra kulörer, såsom grönt används är det lämpligt att välja standardkulörer för leverantörerna (armaturtillverkarna), som t.ex. RAL 6005 Mossgrön

Placering

Stolpe, fundament och armatur ska vara placerad enhetligt och samordnas med övriga stolptyper på platsen. Belysningsstolpar placeras i förhållande till befintliga och planerade träd. Detta ska samordnas för att uppmärksamma konflikter i ett tidigt skede. Planerade och befintliga träd ska redovisas på elritningen.

Huvudlinjen är att placera stolparna i trädlinjen. Träden eller trädkronan ska inte skymma belysningen eller under trädets utveckling. Belysningsstolpen ska vara placerad på ett sådant sätt att den inte hämmar trädets utveckling.

Belysningsstolpen ska vara så placerad så att underhåll lätt kan utföras.

I parker kan lägre kompositstolpar användas för att eliminera risken med spänningssättning av stolpar.

Jordförbindelsens anslutning till stolpe ska utföras med kabelsko, skruv, bricka och låsbricka (taggbricka) i rostfritt syrafast utförande. Stolparna ska skyddsjordas med gul/grön MK med arean lika matande huvudledning, dock minst Cu 6 mm2.

Skyltar som inte hör till belysningsanläggningen bör inte placeras på stolpe utan Samhällsbyggnadskontorets medgivande.

Ett jämnt avstånd mellan stolpar ska eftersträvas.

Stolpe inklusive fundament och armatur ska vara placerad så att den inte:

  • Står i vägen för trafikanter
  • Förhindrar underhåll tex snöröjning
  • Blir skymd av träd
  • Bländar omgivningen

Stolpluckan

Stolpluckan bör alltid vara vänd från trafiken, så att montören kan utföra arbetet säkert.

Stolpluckan ska fästas med säkerhetstorx.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456