Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Märkning

Kabel

Inkommande och utgående kablar ska märks med märkskyltar.

- I kabelskåp ska märkningen innehålla kabeltyp och area samt vart kabeln matar ex stolp-id ,kabelskåpsbeteckning eller nätstationsbeteckning. Märkningen ska även ange systemtyp, TN-C eller TN-S.

- I stolpe ska märkningen på kabel innehålla det stolp-id eller kabelskåp som kabeln matar.

(Stolp-id och kabelskåpsnummer begärs av driften( spar@norrkoping.se )

Alla kablar ska märkas i båda ändar.

Märkskyltar ska utförs med skylthållare avsedd för märktejp min 9 mm som monteras på kabel med buntband . Infästning runt kabel.

Ex märkskylt:

Märktejp i skylthållare ska ha vit bakgrund och svart text.

Märkskylt, märktejp och buntband ska vara avsedda för utomhusbruk och ha UV-skydd.

Ex på hur märkning kan se ut.

Stolpar

Stolpar med sensorer eller Zhagasocklar ska markeras med ett ”S” på slutet. Om det är flera armaturer på samma stolpe så ska den första markeras med X1 nästkommande X2 osv.

T.ex. 11G-0525 X2S

Kabelskåp

Kabelskåp ska märkas enligt nedan:

Gul bakgrund med svart centrerad text, typsnitt Arial, texthöjd övre raden 10 mm övriga rader 8 mm. Skylten ska vara av UV-beständigt material, skylten kan fästas med lim eller skruv. Skylten placeras centrerat i ovankant på framsidan av dörren.

Ex märkskylt:

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456