Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Linspänd belysning

I Norrköpings Kommun finns det flera varianter på linspänn, några sitter fästa på byggnader och andra är fästa på stolpar, eller en kombination av de båda varianterna.

Linan bör ha en lutning på mellan 1:10 till 1:20 men måste självklart anpassas till det givna området. Det ska vara ett avstånd på ca 0,5 m från linans högsta till lägsta punkt. Underkant av armaturen ska vara minst 2 m från kontaktledningen för spårväg.

Montaget av linspändbelysning ska göras enligt principskiss Linspänn 2014-11-20.

Vid montage/återmontage av linspänn i projekt ska projektet avgöra om aktuell status på eventuella vägginfästningar ska kontrolleras.

När nya stolpar används till linspänn ska dessa beräknas och dimensioneras. Stolpvalet bör vara rundstolpe. Stolpen ska monteras i eller på ett fundament.

Överkant av fundamentet ska vara mellan 0,05 – 0,1 m ovan marknivå, likformighet eftersträvas i projektet.

Angränsade fasader bör inte belysas för att undvika störning för boende.

Armaturer, kablar och tillbehör som monteras på linspänn ska dimensioneras för de laster som de påverkas av. Dessa laster är egentyngd, vind-, snö- och islast. I platser där flera linor används måste krafterna från de andra linorna med monteras materiel också tas med. Vägginfästningar ska vara dimensionerade för att klara krafterna.

Vid montage av kabel för linspänn ska plastbelagda metallband användas, dock ej över kontaktledning. Vid montage över kontaktledning ska uv-tåliga buntband användas.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456