Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Belysning, trafiksignaler & serviser

Information om gatubelysning med mera.

Norrköpings kommun samhällsbyggnadskontoret har som policy att följa Trafikverkets rekommendationer för vägar och gators utformning, VGU vid projektering av nya belysningsanläggningar.

Vid projektering av ny belysningsanläggning ska samtliga avsteg från teknisk handbok, VGU och vägbelysningshandboken redovisas för samhällsbyggnadskontoret, godkännas och dokumenteras. Inför beslut av eventuellt godkännande ska nyttan motiveras och konsekvenser beskrivas.

På Norrköpings kommun samhällsbyggnadskontoret tillämpar vi dessa kravdokument vid belysningsprojektering enligt nedan prioriteringsordning:

  1. TSFS 2021:122 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Länk till annan webbplats.
  2. Norrköpings kommuns tekniska handbok
  3. VGU (Trafikverket)
  4. Vägbelysningshandboken (Trafikverket)
Bild på Carl Johans park

Belysningsprinciper

  1. Ny belysningen ska belysa ytan effektiv sätt. Armaturer bör ha linser som är anpassade för platsen. Vid utbyte av armaturer ska strömförbrukningen minskas
  2. Den ska vara estetisk tilltalande.
  3. Belysning ska belysa det den är avsedd för, så att den biologiska mångfalden inte störs
  4. Det ska utföras så att det blir en minimal störning för människor
  5. Vi ska använda oss av armaturer som inte skapar visuellt obehag (glare)
  6. Belysning ska ge en ökad känsla av trygghet

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456