Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

  • Du är här:

  • Startsida 240620

Välkommen till teknisk handbok

Det här är Norrköpings kommuns tekniska handbok.

Senast uppdaterad 2024-06-20. För nyheter i denna version se ändrings PM Pdf, 317.5 kB.

Läsanvisning

Norrköpings kommuns tekniska handbok delas upp i krav och råd. Anvisningarna som är beskrivna i teknisk handbok gäller alltid i första hand. I andra hand gäller anvisningar som beskrivs i projektets uppdragsbeskrivning. I tredje hand gäller anvisningar som beslutas vid projekteringsmöten förutsatt att de är dokumenterade i protokoll.

Krav används när anvisningen är ytterst betydelsefull. Avsteg får endast göras om platsens förutsättningar gör det omöjligt att uppnå anvisningen utan att exempelvis orimliga kostnader eller omgivningspåverkan uppstår. Om avsteg från krav behöver göras ska detta dokumenteras i projektets beslutslogg och godkännas av projektbeställare / styrgrupp. Samtliga krav är formulerade med ”ska”.

Råd beskriver vårt standard-utförande. Avsteg ska motiveras och dokumenteras i projektets beslutslogg. Om avsteg från råd behöver göras ska detta godkännas av berörda kompentenser i projekt- och referensgrupp. Avsteg från råd ska informeras till projektbeställare/ styrgrupp. Om berörda kompetenser i projekt- och referensgrupp inte kommer överens om avsteg från råd ska avsteget lyftas för beslut till projektbeställare/ styrgrupp. Samtliga råd är formulerade med ”bör”.

Utöver krav och råd innehåller handboken rådgivande och förklarande texter. Dessa är markerade med kursiv text.

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456